Skip to main content

Online žiadosť o cenovú ponuku

Naplánujte si svoju záhradu zámkovou dlažbou SWALK!
Naši odborníci Vám radi pomôžu s vaším projektom.

Zámková dlažba SWALK ponúka inovatívne a hodnotné riešenia na realizáciu Vami predstaveného sveta.

Radi Vám pomôžeme s vypracovaním bezplatnej kalkulácie, k čomu je potrebné vyplniť políčka formulára.
Potrebné sú nasledujúce údaje:

 • Presné miesto realizácie
 • Plán kladenia alebo ručne kreslená skica o projekte
 • Približné rozmery, dimenzie plochy
 • Miestne podmienky, iné špecifiká
 • Fotografia o aktuálnom stave miesta
Screenreader label
Vyberte náčrt alebo plán z počítača (pdf, png, jpg, jpeg)
* Povinné políčka
Screenreader label

Tri krajiny, jeden spoločný menovateľ

Medzinárodný tím v srdci Európy: SW Umwelttechnik vyvíja a vyrába betónové prefabrikáty na výstavbu a rozširovanie nadzemnej a podzemnej infraštruktúry na deviatich miestach v Rakúsku, Maďarsku a Rumunsku.

Výber lokalít nám umožňuje uspokojiť dopyt na miestnej úrovni a skrátiť dopravné trasy. Naše moderné výrobné zariadenia, široký sortiment výrobkov a špecifické know-how regionálnych trhov robia zo spoločnosti SW Umwelttechnik lídra na trhu v mnohých oblastiach..

Fakty a čísla

Tržby (v miliónoch EUR)

130,9

EBITDA (in Mio. EUR)

20,3

Umiestnenia

9

Mitarbeiter/innen gesamt

742
SW Umwelttechnik Österreich GmbH

Bahnstraße 87–93
9021 Klagenfurt

+43 463 32109 100

+43 463 32109 195

office@sw-umwelttechnik.at

www.sw-umwelttechnik.at

SW Umwelttechnik Österreich GmbH

Stribacher Straße 6
9900 Lienz

+43 463 32109 300

+43 463 32109 395

office@sw-umwelttechnik.at

www.sw-umwelttechnik.at

SW Umwelttechnik Österreich GmbH

Steyrer Straße 39a
4522 Sierning

+43 463 32109 200

+43 463 32109 295

office@sw-umwelttechnik.at

www.sw-umwelttechnik.at

SW Umwelttechnik Magyarország Kft.

Tóközi út 10.
2339 Majosháza

+36 24 620400

+36 24 620424

office@sw-umwelttechnik.hu

www.sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik Magyarország Kft.

Gyár út 5.
3571 Alsózsolca

+36 46 520120

+36 46 520400

office@sw-umwelttechnik.hu

www.sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik Magyarország Kft.

Ady telep 1.
3917 Bodrogkisfalud

+36 47 396016

+36 47 396036

office@sw-umwelttechnik.hu

www.sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik România S.R.L.

Str. Zăvoiului Nr. 1, Sat Izvoru
Judeţul Giurgiu
087253 Izvoru

+40 246 207050

+40 246 207007

office@sw-umwelttechnik.ro

www.sw-umwelttechnik.ro

SW Umwelttechnik România S.R.L.

Str. Principală Nr. 680
307305 Orţişoara

+40 256 296168

+40 246 247509

office@sw-umwelttechnik.ro

www.sw-umwelttechnik.ro

SW Umwelttechnik România S.R.L.

DN2, 1271 A, Sat Cristeşti
707145 Cristeşti

+40 246 742900

+40 246 742950

office@sw-umwelttechnik.ro

www.sw-umwelttechnik.ro

Fakty a čísla

Tržby (v miliónoch EUR)

130,9

EBITDA (in Mio. EUR)

20,3

Umiestnenia

9

Mitarbeiter/innen gesamt

742

Lokality SW

Výrobné lokality

SW Umwelttechnik Magyarország Kft

www.sw-umwelttechnik.hu

office@sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik Budapest

Tóközi út 10.
2339 Majosháza 

Tel.: +36 24 620401
Fax: +36 24 620404
 

SW Umwelttechnik Alsózsolca

Gyár út 5.
3571 Alsózsolca 

Tel.: +36 46 520120
Fax: +36 46 407400
 

SW Umwelttechnik Bodrogkeresztúr

Ady telep 1.
3917 Bodrogkisfalud 

Tel.: +36 47 396016
Fax: +36 47 396036
 

SW Umwelttechnik Bucureşti

Str. Zăvoiului Nr. 1, Sat Izvoru, Jud. Giurgiu
087253 Izvoru
 

Tel.: +40 246 207050
Fax: +40 246 20707

 

SW Umwelttechnik Timişoara

Str. Principală Nr. 680
307305 Orţişoara
 

Tel.: +40 256 296168
Fax: +40 246 247509
 

SW Umwelttechnik Cristeşti

Sat Cristeşti, Jud. Iași
707145 Cristeşti
 

Tel.: +40 246 742900
Fax: +40 246 742950
 

SW Umwelttechnik Österreich GmbH

www.sw-umwelttechnik.at

office@sw-umwelttechnik.at

SW Umwelttechnik Klagenfurt

Bahnstraße 87–93
9021 Klagenfurt

Tel.: +43 463 32109 100
Fax: +43 463 32109 195
 

SW Umwelttechnik Sierning

Steyrer Straße 39a
4522 Sierning

Tel.: +43 463 32109 200
Fax: +43 463 32109 295
 

SW Umwelttechnik Lienz

Stribacher Straße 6
9900 Lienz

Tel.: +43 463 32109 300
Fax: +43 463 32109 395
 

www.sw-umwelttechnik.hu

office@sw-umwelttechnik.hu

SW Umwelttechnik Budapest

Tóközi út 10.
2339 Majosháza 

Tel.: +36 24 620401
Fax: +36 24 620404
 

SW Umwelttechnik Alsózsolca

Gyár út 5.
3571 Alsózsolca 

Tel.: +36 46 520120
Fax: +36 46 407400
 

SW Umwelttechnik Bodrogkeresztúr

Ady telep 1.
3917 Bodrogkisfalud 

Tel.: +36 47 396016
Fax: +36 47 396036
 

www.sw-umwelttechnik.ro

office@sw-umwelttechnik.ro

SW Umwelttechnik Bucureşti

Str. Zăvoiului Nr. 1, Sat Izvoru, Jud. Giurgiu
087253 Izvoru
 

Tel.: +40 246 207050
Fax: +40 246 20707

 

SW Umwelttechnik Timişoara

Str. Principală Nr. 680
307305 Orţişoara
 

Tel.: +40 256 296168
Fax: +40 246 247509
 

SW Umwelttechnik Cristeşti

Sat Cristeşti, Jud. Iași
707145 Cristeşti
 

Tel.: +40 246 742900
Fax: +40 246 742950
 

www.sw-umwelttechnik.at

office@sw-umwelttechnik.at

SW Umwelttechnik Klagenfurt

Bahnstraße 87–93
9021 Klagenfurt

Tel.: +43 463 32109 100
Fax: +43 463 32109 195
 

SW Umwelttechnik Sierning

Steyrer Straße 39a
4522 Sierning

Tel.: +43 463 32109 200
Fax: +43 463 32109 295
 

SW Umwelttechnik Lienz

Stribacher Straße 6
9900 Lienz

Tel.: +43 463 32109 300
Fax: +43 463 32109 395
 

Manažment SW

Riaditeľstvo skupiny SW

Člen predstavenstva, CEO

Klaus Einfalt

 • Narodil sa 11.12.1969 v Grazi.
 • Štúdie: Ekonomický inžinier (stavebníctvo), Technická univerzita, Graz.
 • Vstup do spoločnosti v roku 1997,
 • ženatý, 3 deti.

Rozsah úloh
Klaus Einfalt je primárne zodpovedný za strategický a operatívny rozvoj spoločnosti. Ako hovorca predstavenstva na valných zhromaždeniach zastupuje predstavenstvo pred dozornou radou a dohliada na vzťahy s investormi a na okruh činnosti výskumu a vývoja.

Člen predstavenstva, CFO

János Váczi

 • Narodil sa 27.12.1977 v Debrecíne.
 • Vyštudoval ekonómiu na univerzite v Debrecíne, odbor bankovníctvo a investovanie.
 • V rokoch 2001-2004 pôsobil v spolčnosti KPMG Hungária Kft.
 • Vstup do spoločnosti v roku 2004,
 • ženatý, 2 deti.

Rozsah úloh
Okrem dodržiavania termínov platieb je János Váczi zodpovedný aj za kontroling a poskytovanie údajov zo strany skupiny SW, za IT a digitalizáciu, a taktiež za chod spoločnosti v súlade s príslušnými obchodnými pravidlami.

Vedenie SW

Michael Bachler

Ügyvezető
SW Umwelttechnik Österreich

1988.01.19-én született.
Tanulmányait a Mittweidai Egyetem gazdálkodási mérnök szakán végezte.
Belépés a céghez 2017,
házas, 1 gyermek.

Ferenc Galló

Értékesítési és gazdasági ügyvezető
SW Umwelttechnik Magyarország

1977.05.17-én született.
Tanulmányait a Veszprémi Egyetem gazdálkodási mérnök szakán végezte.
Belépés a céghez 2004,
házas, 3 gyermek.

Tamás Balogh

Műszaki ügyvezető
SW Umwelttechnik Magyarország

1967.03.21-én született.
Tanulmányait a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola Gépészmérnöki szakán végezte.
Belépés a céghez 2003,
házas, 2 gyermek.

Gabriel Neculae

Ügyvezető
SW Umwelttechnik România

1984.11.19-én született.
Tanulmányait a Bukaresti Műszaki Egyetem energetikei mérnök szakán végezte.
Belépés a céghez 2008,
házas, 2 gyermek.

História SW

Orientovaný na budúcnosť od roku 1910

SW Umwelttechnik bola založená v Klagenfurte v roku 1910 a od roku 1997 je kótovaná na Viedenskej burze cenných papierov. Naša spoločnosť bola priekopníkom expanzie do Maďarska v roku 1990 a do Rumunska v roku 2001. Aj dnes neustále otvárame nové oblasti, rozširujeme lokálnu infraštruktúru a neustále rozširujeme vlastnú odbornosť a know-how na regionálnych trhoch. Prispievanie k ekonomickému rozvoju šetrnému k životnému prostrediu a sociálnej zodpovednosti je pre nás už desaťročia dôležitým záujmom, o ktorý sa dôsledne usilujeme.

Udržateľnosť SW

Spoločnosť SW Umwelttechnik sa jednoznačne zaviazala k udržateľným akciám

Počas všetkých našich hospodárskych činnostiach, v duchu udržateľnosti, považujeme za nanajvýš dôležitú koordináciu udržateľnosti a ochranu životného prostredia. Betón je jedným z najčastejšie používaných stavebných materiálov, ktorý je jedinečný vďaka kombinácii funkčnosti a estetiky. V porovnaní s inými materiálmi, betón má nízku spotrebu energie a to všetko pri dlhej životnosti produktu.

Ústrednými prvkami nášho environmentálneho hospodárenia sú podpora ochrany životného prostredia, minimalizácia environmentálnych rizík a zabezpečenie environmentálnej schopnosti všetkých stavieb. Vo svojej výrobnej činnosti SW efektívne šetrí surovinami a energiou a zabezpečuje recykláciu odpadu, nepodarku a znečistenej vody. Iba osem percent odpadu je nerecyklovateľný, ​​ale niektorí naši dodávatelia časť tohto odpadu taktiež spracúvajú a recyklujú do výrobných procesov.

 

Udržateľnosti venujeme pozornosť už pri samotnom vývoji produktu, aby environmentálne zaťaženie v centre pozornosti mohlo byť počas celého výrobného cyklu. Len takým spôsob je možné zabezpečiť, aby naše produkty environmentálnym požiadavkám plne vyhovovali.

Naše environmentálne ukazovatele dokumentujeme a verejne sprístupňujeme už dlhé roky, čo umožňuje sledovanie dosahovania s nimi spojených environmentálnych cieľov.

Osobitnú pozornosť venujeme postupom neustáleho zlepšovania kvality.